29 d’abril 2013

DENUNCIEM: Només dades DOGC!!

   Res més a dir ...NOMÉS DADES OFICIALS !!
   Ah sí, mireu retribucions i els nivells .... !!NOMENAMENTS (càrrecs i personal) 
 1R TRIMESTRE 2013


DOGC núm. 6286 (04/01/2013)

Departament de Territori i Sostenibilitat

RESOLUCIÓ TES/2917/2012, de 18 de desembre, per la qual es nomena el senyor Joan Gibert Pons responsable de coordinació i avaluació de polítiques públiques de la Secretaria General del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Departament de Justícia

RESOLUCIÓ JUS/2928/2012, de 28 de desembre, de nomenament de la senyora Raquel Viloca Robles com a personal eventual del Departament de Justícia. Les retribucions d’aquest lloc de treball són les corresponents a un lloc de funcionari/ària del grup A, nivell de complement de destinació 24 i complement específic anual de 25.813,80 euros (amb jornada de dedicació especial).

RESOLUCIÓ JUS/2926/2012, de 28 de desembre, de nomenament del senyor Ignasi Angerri Castells com a personal eventual del Departament de Justícia. Les retribucions d’aquest lloc de treball són les corresponents a un lloc de funcionari/ària del grup A, nivell de complement de destinació 30 i complement específic anual de 38.916,72 euros (amb jornada de dedicació especial).

RESOLUCIÓ JUS/2927/2012, de 28 de desembre, de nomenament de la senyora Irene García Abellán com a personal eventual del Departament de Justícia. Les retribucions d’aquest lloc de treball són les corresponents a un lloc de funcionari/ària del grup A, nivell de complement de destinació 27 i complement específic anual de 33.142,20 euros (amb jornada de dedicació especial).

RESOLUCIÓ JUS/2929/2012, de 28 de desembre, de nomenament de la senyora Marta Roma Puig com a personal eventual del Departament de Justícia. Les retribucions d’aquest lloc de treball són les corresponents a un lloc de funcionari/ària del grup A, nivell de complement de destinació 27 i complement específic anual de 30.094,32 euros (amb jornada de dedicació especial).

RESOLUCIÓ JUS/2930/2012, de 28 de desembre, de nomenament del senyor Jordi Torrents Romero com a personal eventual del Departament de Justícia. Les retribucions d’aquest lloc de treball són les corresponents a un lloc de funcionari/ària del grup A, nivell de complement de destinació 27 i complement específic anual de 30.094,32 euros (amb jornada de dedicació especial).

RESOLUCIÓ JUS/2963/2012, de 28 de desembre, de nomenament de la senyora Laia Espín Garcia com a personal eventual del Departament de Justícia. Les retribucions d’aquest lloc de treball són les corresponents a un lloc de funcionari/ària del grup A, nivell de complement de destinació 26 i complement específic de 28.167,72 euros anuals (amb jornada de dedicació especial).

DOGC núm. 6289

Departament de Cultura

RESOLUCIÓ CLT/2984/2012, de 27 de desembre, de nomenament de personal eventual del Departament de Cultura. Les retribucions d’aquest lloc de treball són les corresponents a un lloc de funcionari del grup A, nivell de complement de destinació 27.1 i complement específic de 30.094,32 euros anuals (amb jornada de dedicació especial).

DOGC núm. 6291

Departament de Territori i Sostenibilitat

RESOLUCIÓ TES/3/2013, de 3 de gener, de nomenament de la senyora Maria del Mar Jiménez Carreté com a cap del Gabinet del Conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat. Les retribucions d’aquest lloc de treball són les corresponents a un lloc de funcionari/ària del grup A, nivell de destinació 30.2, jornada i horari de dedicació especial, i complement específic de 38.916,72 euros anuals.

RESOLUCIÓ TES/4/2013, de 3 de gener, de nomenament del senyor Lluís Pitarch Casas com a cap de l'Oficina de Relacions Institucionals del Gabinet del Conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat. Les retribucions d’aquest lloc de treball són les corresponents a un lloc de funcionari/ària del grup A, nivell de destinació 27.1, jornada i horari de dedicació especial i complement específic de 30.094,32 euros anuals.

Departament de Justícia

RESOLUCIÓ JUS/7/2013, de 9 de gener, de nomenament del senyor Ramon Parés Gallés com a personal eventual. Les retribucions d’aquest lloc de treball són les corresponents a un lloc de funcionari/ària del grup A, nivell de complement de destinació 30 i complement específic anual de 37.143,12 euros (amb jornada de dedicació especial).

DOGC núm. 6292

Departament de Benestar Social i Família

RESOLUCIÓ BSF/10/2013, de 9 de gener, de nomenament del senyor Alexis Serra i Rovira com a personal eventual del Departament de Benestar Social i Família. Les retribucions d’aquest lloc de treball són les corresponents a un lloc de funcionari/ària del grup A, nivell de destinació 30 i complement específic de 38.916,72 euros anuals.

DOGC núm. 6295

Departament d’Interior

RESOLUCIÓ INT/22/2013, de 10 de gener, de nomenament de personal eventual del Departament d'Interior. Les retribucions d’aquest lloc de treball són les corresponents a un lloc de funcionari del grup A, subgrup A1, nivell de destinació 27.1 i complement específic de 30.094,32 euros anuals.

DOGC núm. 6296

Departament d'Empresa i Ocupació

RESOLUCIÓ EMO/3109/2012, de 27 de desembre, de nomenament de la senyora Gemma Brugués Clopés com a cap de l'Oficina de Relacions Institucionals del Gabinet del conseller del Departament d'Empresa i Ocupació. Les retribucions d’aquest lloc de treball són les corresponents a un lloc de funcionari/ària, del grup A, nivell de destinació 27, jornada i horari de dedicació especial i complement específic de 30.094,32 euros anuals.

RESOLUCIÓ EMO/3110/2012, de 27 de desembre, de nomenament de la senyora Elvira Parés David com a cap de l'Oficina de la Secretaria del conseller del Departament d'Empresa i Ocupació. Les retribucions d’aquest lloc de treball són les corresponents a un lloc de funcionari/ària, del grup A, nivell de destinació 24, jornada i horari de dedicació especial i complement específic de 25.813,80 euros anuals.

RESOLUCIÓ EMO/3111/2012, de 27 de desembre, de nomenament del senyor Ferran Fernandez Pintó com a cap de l'Oficina de Protocol del Gabinet del Conseller del Departament d'Empresa i Ocupació. Les retribucions d’aquest lloc de treball són les corresponents a un lloc de funcionari/ària, del grup A, nivell de destinació 27, jornada i horari de dedicació especial i complement específic de 30.094,32 euros anuals.

RESOLUCIÓ EMO/3112/2012, de 27 de desembre, de nomenament de la senyora Joana Adela Vallès Pena com a cap de l'Oficina de Comunicació del Departament d'Empresa i Ocupació. Les retribucions d’aquest lloc de treball són les corresponents a un lloc de funcionari/ària, del grup A, nivell de destinació 27, jornada i horari de dedicació especial i complement específic de 33.142,20 euros anuals.

Departament de Justícia

RESOLUCIÓ JUS/31/2013, de 16 de gener, de nomenament de la senyora Laia Espín Garcia com a personal eventual del Departament de Justícia. Les retribucions d’aquest lloc de treball són les corresponents a un lloc de funcionari/ària del grup A, nivell de complement de destinació 26 i complement específic anual de 28.167,72 euros (amb jornada de dedicació especial).

DOGC núm. 6299

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

RESOLUCIÓ AAM/37/2013, de 15 de gener, de cessament de la senyora Concepció Herrero i Olivo com a secretària del/de la conseller/a del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

DOGC núm.6301
Departament de Justícia

RESOLUCIÓ JUS/69/2013, de 23 de gener, de nomenament de la senyora Bibiana Segura Cros com a personal eventual del Departament de Justícia. Les retribucions d’aquest lloc de treball són les corresponents a un lloc de funcionari/ària del grup A, nivell de complement de destinació 27 i complement específic anual de 33.142,20 euros (amb jornada de dedicació especial).


DOGC núm. 6308

Departament de Governació i Relacions Institucionals

RESOLUCIÓ GRI/126/2013, d'1 de febrer, de nomenament del senyor Joan Josep Auladell Fontseca com a assessor de la vicepresidenta. Grup A, nivell de complement de destinació 30.2, i complement específic de 32.377,68 euros anuals.

RESOLUCIÓ GRI/127/2013, d'1 de febrer, de nomenament de la senyora Eva Maria Ibàñez Moreno com a cap de l'Oficina de la Secretaria del Gabinet de la Vicepresidència.

RESOLUCIÓ GRI/128/2013, d'1 de febrer, de nomenament de la senyora Milagros Fernández López com a assessora en matèria d'implementació de noves propostes territorials del Gabinet de la Vicepresidència. Grup A, nivell de complement de destinació 30.2, jornada i horari de dedicació especial i complement específic de 38.916,72 euros anuals.

RESOLUCIÓ GRI/129/2013, d'1 de febrer, de nomenament de la senyora Sandra Bergua Valls com a adjunta al/a la cap del Gabinet de la Vicepresidència.

RESOLUCIÓ GRI/135/2013, d'1 de febrer, de nomenament de la senyora Amparo Serrano Iglesias com a assessora del/de la vicepresident/a del Govern en les matèries relacionades amb l'Aran. Grup A, nivell de complement de destinació 30.2 i complement específic de 32.377,68 euros anuals.

Departament de Justícia

RESOLUCIÓ JUS/134/2013, de 31 de gener, de nomenament de la senyora Bibiana Segura Cros com a personal eventual del Departament de Justícia. Grup A, nivell de complement de destinació 30 i complement específic anual de 37.143,12 euros (amb jornada de dedicació especial).

DOGC núm. 6309

Departament de Cultura

RESOLUCIÓ CLT/122/2013, de 9 de gener, de nomenament de personal eventual del Departament de Cultura. Nomenar el senyor Daniel Bullich i Escolies assessor en Matèria de Coneixements Culturals i Projecció Externa, amb les obligacions i els drets inherents al càrrec. Nivell A27.1

DOGC núm. 6312

Departament de Justícia

RESOLUCIÓ JUS/164/2013, de 6 de febrer, de nomenament del senyor Jordi Cabré Trias com a personal eventual del Departament de Justícia.DOGC núm. 6322

Departament d'Economia i Coneixement

RESOLUCIÓ ECO/336/2013, de 20 de febrer, de nomenament del senyor Albert Castellanos Maduell com a assessor del/de la conseller/a d'Economia i Coneixement.

DOGC núm. 6324

Departament de la Presidència

RESOLUCIÓ PRE/348/2013, de 21 de febrer, de nomenament de la senyora Núria Martínez Martínez com a personal eventual del Departament de la Presidència.

RESOLUCIÓ PRE/349/2013, de 21 de febrer, de nomenament del senyor Joaquim Bohils Cuberta com a personal eventual del Departament de la Presidència.


Departament de Governació i Relacions Institucionals

RESOLUCIÓ GRI/379/2013, de 26 de febrer, de nomenament del senyor Francesc Xavier Cortés Morros com a responsable de relacions amb les cases regionals d'altres comunitats autònomes a Catalunya.

DOGC núm. 6333 (12/03/2013)

Departament d'Empresa i Ocupació

RESOLUCIÓ EMO/476/2013, de 6 de març, de nomenament del senyor Xavier Reinaldos Martinez com a adjunt al cap del Gabinet del Conseller del Departament d'Empresa i Ocupació.


DOGC núm. 6335 (14/03/2013)

Departament de la Presidència

RESOLUCIÓ PRE/513/2013, de 12 de març, de nomenament del senyor Jordi Moltó Biarnés com a personal eventual del Departament de la Presidència.


DOGC núm. 6336 (15/03/2013)

Departament de Salut

RESOLUCIÓ SLT/514/2013, de 7 de març, de cessament i nomenament de la senyora Montserrat Grané i Alsina com a personal eventual del Departament de Salut.

DOGC núm. 6340 (21/03/2013)

Departament de la Presidència

RESOLUCIÓ PRE/555/2013, de 19 de març, de cessament i nomenament del senyor Jordi Moreso Rodolfo com a personal eventual del Departament de la Presidència. Les retribucions d’aquest lloc de treball són les corresponents a un lloc de funcionari/ària del grup A, nivell de destinació 30, jornada i horari de dedicació especial i complement específic de 38.916,72 euros anuals.

RESOLUCIÓ PRE/556/2013, de 19 de març, de cessament i nomenament de la senyora Eva Puyo Collet com a personal eventual del Departament de la Presidència. Les retribucions d’aquest lloc de treball són les corresponents a un lloc de funcionari/ària del grup A, nivell de destinació 27, jornada i horari de dedicació especial i complement específic de 30.094,32 euros anuals.

RESOLUCIÓ PRE/557/2013, de 19 de març, de nomenament de la senyora Mireia Padrosa Fernández com a personal eventual del Departament de la Presidència. Les retribucions d’aquest lloc de treball són les corresponents a un lloc de funcionari/ària del grup A, nivell de destinació 24, i complement específic de 25.183,80 euros anuals.


4 comentaris:

 1. No cal investigar massa per veure la mentida de la crisi. Els de sempre segueixent ocupant càrrecs i guanyant diners mentre la majoria de treballadors públics a sobreviure amb un sou de misèria.

  G

  ResponElimina
 2. La culpa d'això també és de Madrid?

  ResponElimina
 3. Seria interessant veure quins cessaments s'han produit prèviament. Molts d'aquests nomenaments de personal eventual han estat Directors generals: Pleguen de DG per passar a ser personal eveentual. No fos cas que deixin de cobrar diner públic. I així dupliquem els sous mentre fem fora mestres interins. El sou d'un eventual equival a 2 mestres. O potser 3.

  ResponElimina
 4. Crec que hem de començar a deixar ben clar que quan és parla de despesa dins de l’Administració es separi la despesa real en Serveis Públics als ciutadans( policies, metges, mestres, administratius, etc.) del que seria la despesa política (assessors, adjunts eventuals, etc, etc, etc.) ja que sempre es posa dins del mateix sac i així anem.
  Aquesta despesa política la podrien pagar els diferents partits polítics i així no tindríem res a dir.
  La gent del carrer això no ho sabia abans però cada cop més ens estem encarregant de que s’assabentin de que l’Administració està formada per gent funcionària i gent que no ho son ni ho seran mai.

  ResponElimina