09 de juliol 2014

Seguim amb les mans enlaire ... ens continuen ROBANT!!Com pot ser que a més de 230.000 persones ens ROBIN una paga extra cada any, a més de 6.000, ens obliguin a treballar i cobrar un 15% menys i el nostre govern es gasti una fortuna en subvencions  a LA PATRONAL i ALS SINDICATS ?? 

Tot plegat, sempre amb ferum de podrit!! I ens continuen dient que no hi ha calers ...
DOGC núm. 6659 (08/07/2014) 

RESOLUCIÓ EMO/1577/2014, de 17 de juny, per la qual es dóna publicitat a subvencions concedides pel Departament d'Empresa i Ocupació durant l'any 2013.

Mitjançant la Resolució EMO/2060/2013, de 3 d’octubre, per la qual és dona publicitat a les subvencions concedides pel Departament d'Empresa i Ocupació durant el primer semestre de l’any 2013 (DOGC núm. 6477, de 10.10.2013), es van publicar la major part de les subvencions d’import a partir de 3.000,00 euros atorgades durant el període indicat.

Atès el que disposen l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya,

Resolc:

Donar publicitat a la resta de subvencions concedides pel Departament d’Empresa i Ocupació d’import igual o superior a 3.000,00 euros durant l’any 2013, que es detallen a l’annex d’aquesta Resolució.


Barcelona, 17 de juny de 2014


Xavier Gibert i Espier
Secretari general

Annex


-1 Subvencions directes atorgades mitjançant resolució

Beneficiari: Confederació de Comerç de Catalunya.

Crèdit pressupostari: IU0101 D/482000100/1210/0000.

Import: 49.000,00 euros.

Finalitat: projecte “Oberts al català”.Beneficiari: Unió Sindical Obrera de Catalunya, USOC.

Crèdit pressupostari: IU0101 D/484000100/1210/0000.

Import: 22.000,00 euros.

Finalitat: projecte de formació “Seminaris de capacitació de membres de comitè d’empresa i delegats de prevenció”.Beneficiari: Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.

Crèdit pressupostari: IU0802 D/461000100/6610/0000.

Import: 37.500,00 euros.

Finalitat: realització estudis derivats del Programa GEM 2013.Beneficiari: Fundació PIMEC.

Crèdit pressupostari: IU0801 D/481000100/3330/0000.

Import: 30.000,00 euros.

Finalitat: desenvolupament accions del programa “Emppersona”.Beneficiari: Federació de Fires de Catalunya.

Crèdit pressupostari: IU10 D/482000100/6410/0000.

Import: 30.000,00 euros.

Finalitat: organització i realització del 20è Congrés de Fires de Catalunya.-2 Subvencions directes atorgades mitjançant conveni

Beneficiari: Consell Comarcal del Baix Ebre.

Crèdit pressupostari: IU0101 D/760000100/1210/0000.

Import: 125.000,00 euros.

Finalitat: ampliació viver d’empreses “Baix Ebre Innova”.

Data conveni: 29 de juliol de 2013.Beneficiari: Consell Comarcal de Pallars Jussà.

Crèdit pressupostari: IU0101 D/460000100/1210/0000.

Import: 60.000,00 euros.

Finalitat: accions foment de l’ocupació i el teixit empresarial.

Data conveni: 12 de desembre de 2013.Beneficiari: Confederació Obrera Nacional de Catalunya, CONC.


Crèdit pressupostari: IU0101 D/482002000/1210/0000.

Import: 1.093.783,42 euros.


Finalitat: ajuts participació institucional dels agents socials.

Data conveni: 15 de novembre de 2013.Beneficiari: Unió General de Treballadors de Catalunya, UGT.

Crèdit pressupostari: IU0101 D/482002000/1210/0000.

Import: 1.050.893,52 euros.

Finalitat: ajuts participació institucional dels agents socials.

Data conveni: 15 de novembre de 2013.Beneficiari: Unió General de Treballadors de Catalunya, UGT.


Crèdit pressupostari: IU0101 D/484001000/1210/0000.

Import: 232.506,81 euros.


Finalitat: projecte acreditacions professionals 2013.

Data conveni: 11 de desembre de 2013.Beneficiari: Confederació Obrera Nacional de Catalunya, CONC.

Crèdit pressupostari: IU0101 D/484001000/1210/0000.

Import: 231.380,63 euros.

Finalitat: projecte acreditacions professionals 2013.

Data conveni: 19 de desembre de 2013.Beneficiari: PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya.

Crèdit pressupostari: IU0101 D/482002000/1210/0000.

Import: 536.169,24 euros.

Finalitat: ajuts participació institucional dels agents socials.

Data conveni: 18 de desembre de 2013.Beneficiari: Foment del Treball Nacional.

Crèdit pressupostari: IU0101 D/482002000/1210/0000.

Import: 1.608.507,71 euros.

Finalitat: ajuts participació institucional dels agents socials.

Data conveni: 11 de desembre de 2013.Beneficiari: Fundació Síndrome de Down.

Crèdit pressupostari: IU0101 D/481000100/1210/0000.

Import: 3.213,20 euros.

Finalitat: projecte d’integració sociolaboral de persones amb síndrome de Down.

Data conveni: 9 de desembre de 2013.Beneficiari: Fundació Síndrome de Down.

Crèdit pressupostari: IU0101 D/481000100/1210/0000.

Import: 3.213,20 euros.

Finalitat: projecte d’integració sociolaboral de persones amb síndrome de Down.

Data conveni: 9 de desembre de 2013.Beneficiari: Patronat de Turisme Costa Brava Girona.

Crèdit pressupostari: IU11 D/448000100/6510/0042.

Import: 100.000,00 euros.

Finalitat: funcionament oficina de turisme de l’aeroport.

Data conveni: 12 de desembre de 2013.Beneficiari: Fundació Barcelona Digital Centre Tecnològic.

Crèdit pressupostari: IU0109 D/448000100/5310/0000.

Import: 250.000,00 euros.

Finalitat: projecte “Impuls de la societat digital a Catalunya 2013”.

Data conveni: 26 de novembre de 2013.Beneficiari: FEICAT.

Crèdit pressupostari: IU0802 D/482000100/3330/0000.

Import: 18.000,00 euros.

Finalitat: assessorament i foment de noves empreses d’inserció.

Data conveni: 3 de desembre de 2013.Beneficiari: Fundació Privada Tribunal Laboral de Catalunya.

Crèdit pressupostari: IU0801 D/481000100/3330/0000.

Import: 857.481,63,00 euros.

Finalitat: col·laboració per garantir un sistema extrajudicial de solució de conflictes laborals.

Data conveni: 14 de juny de 2013.


-3 Subvencions atorgades per concurrència pública

Ordre EMO/223/2013, de 16 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial.


Beneficiari: Manufactura Moderna de Metales, SA.

Import: 156.000,00 euros.

Etc ....

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada