01 de juliol 2015

Llei de transparència ... ENTRADA EN VIGOR!!HAHAHAHAH HAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHA HAHAH

LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

HAHAHAHAH HAHAHAHAHA HAHAHAH A HAHAHAHAHA HAHAHAHA
HAHAHAHA HAHAHA AHAHAHAHAHA HAHAHA HAHAHAAH HAHAHAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAA!

Transparència Catalunya
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada